gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Zvonko Galun

Rodil sem se tridesetega novembra 1964 na Ptuju. Svoje otroštvo sem preživljal v haloški vasici Stoperce s prijetnima staršema Antonom in Ivanko, ter skupaj z bratom Miranom in sestrama Majdo in Nado, ki so prišli na svet za mano. Po starših sem podedoval darove, ki me spremljajo skozi življenje. O?e je bil gozdarski tehnik in zato so bile doma tudi zložene suhe deske. Te seveda niso ostajale dolgo na kupu, saj sva se jih z bratom lotila že v rani mladosti. Nanje sva se spravila z žago in drugim manj zahtevnim orodjem. Kmalu sva spremenila njihovo obliko, seveda pa predvideno namembnost. Zgolj ?asu, kdaj je o?e prišel domov, je bilo pripisati nadaljnje njegovo razpoloženje. ?e je prišel v ?asu, ko sva imela desko še celo in sva jo vlekla ali prenašala iz kupa, kjer je bila zložena je bilo kri?anja, da so namenjene vsemu drugemu. V primeru pa, da je zamudil ta predhodni ogled in transport in sva jo že razrezala, je sicer nejevoljno ampak mirno dejal: »tega ne bi bilo treba«. Iz teh desk in drugih kosov lesa sva izdelovala razne predmete, ki so bili sprva namenjeni igri, zatem pa sva se lotila zahtevnejših stvaritev. Prvi resni izdelki so bile raznovrstne miniaturne ko?ije in vozovi, ki sva jih povzela iz raznih stripov, ki smo jih takrat tako radi prebirali. Potem so pri?eli nastajali izdelki – spominki. Kot prva je nastala manjša »preša«, replika lesene stiskalnice za grozdje, ki jo je v dar preko drugih naro?nikov prejel Milan KU?AN, ob enem izmed obiskov Ptuja.


Mama je rada risala in slikala in tega smo se veselili tudi mi. Saj nam je otrokom nudila marsikdaj pomo? ob doma?i nalogi. V meni pa se je prebujalo veselje, ko sem se na tem podro?ju preizkušal tudi sam. Hitro sem ugotovil, kakor seveda sošolci, da mi je dan dar, ko se je bilo potrebno zatem v višjih razredih likovno izražati. Tako so takrat nastajale prve risbe, slike, kakor tudi plastike iz plastelina ali gline. Stvaritve so izražale obliko, ki je bila v veliki meri podobna dejanskemu predmetu ali povzetku iz narave, zaradi ?esar sem bil deležen pohval in seveda je s tem nastajal nov navdih.

Tako že vrsto let z delom rok nastajajo slike in risbe, predvsem pa dokaj edinstvena tehnika – barvni lesorez. Plastike so izdolbene v leseno lepljeno desko v 3D obliki in predvsem zaradi ?uta po oddaljenosti predmetov v notranjost dobivajo sv

ojo globino in seveda unikatnost. Vsi izdelki so v ve?ini izdelani ro?no in predstavljajo edinstvene primerke. Najve?krat gre za razne podobe hiš in doma?ij, ki prejemnike spominjajo na njihov del življenja in ustvarjalnosti. Po kon?anem delu z dleti in drugimi orodji pridejo na vrsto še ?opi?i in barve, ki dajo realisti?ni videz izdelku v primerjavi s podobo iz narave ali okolja. Zaradi poklicnega dela s psi so motivi tudi veliko krat, zaradi želja drugih, predvsem na teh izdelki upodobljeni štiri nožni prijatelji.

Kot naslednja tehnika ustvarjanja sledi slikanje na opeko, kjer z barvami in ob?asno tudi z mavcem pri?aram željno obliko, pa naj si gre za posamezno žival, cvetje, kraj ali drug predmet po želji prejemnika. Seveda je lažje slikanje na nove opeke vrste bobrovec, ampak pravi ?ar so le opeke iz starih hiš, kjer je zraven pridih staranja – ?asa, ki je minil z nami ali že pred našim obstojem.

Tudi slikanje razli?nih motivom, predvsem pokrajin v olju, akrilu ali akvarelu, skic in risb mi ni tuje. V zadnjih letih je nastalo kar nekaj izdelkov, predvsem odmevni so poslikani pirhi ob razstavah na Veliko no?, kjer iz njih izžareva izvirnost. Poslikava pirhov z notranje strani lupine, naši domovi na pirhih, križev pot itd. Prav tako je v letu 2010 nastalo unikatno delo –

verjetno edinstveno na tej zemeljski obli. Poslikane jaslice z gibljivimi elementi zastorov – dogajanje na poti Jožefa in Marije do Betlehema.

Spet se vra?amo k lesu, kjer nastajajo razno razne figure ljudi, živali  in predmetov v obliki kipcev.

V svoj repertoar uvrš?am tudi raznovrstne spominke našega kraja v razli?nih materialih. Sem spadajo tudi izdelki iz gline.  Seveda so tukaj tudi drobne lesene igra?e za odrasle in uporabni vsakdanji predmeti iz lesa.

Namen moje spletne strani je, da predstavim svoj dar in izdelke širšemu krogu ljudi, doma?ini namre? do mene najdejo pot, predvsem, ko rabijo kakšen izdelek že danes ali jutri. Zame namre? dobro vedo.

Kdo je z nami?

Prisotni 3 gostov .